Xtra Menswear –vaate-ja kenkäkauppa–

Tietosuojalauseke

XTRA MENSWEAR UUTISKIRJEREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste 
1 REKISTERINPITÄJÄ
Gruppo Moda Ky 
0695843-9 
Bulevardi 1 00100 HELSINKI 
xtra@xtramenswear.fi 
2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 
Xtra Menswear 
xtra@xtramenswear.fi 
+358 9 626001 
3 REKISTERIN NIMI Xtra Menswear uutiskirjerekisteri 
4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 
Rekisterin käyttötarkoitus on Xtra Menswearin yleinen markkinointiviestintä sähköisellä uutiskirjeellä. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää kohtuullisin väliajoin sähköpostitse tietoa Xtra Menswear -liikken ajankohtaisista asioista, tapahtumista, tuotteista tai palveluista. 
5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Rekisteriin tallennetaan henkilön (etu- ja sukunimi), henkilön sähköpostiosoite. 
6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Rekisterissä oleva henkilö on joko - jättänyt yhteystietonsa lomakkeella osoitteessa www.xtramenswear.fi - on antanut sähköpostiosoitteensa liikkeessämme tai tapahtumissa - on antanut osoitteensa suoraan Mailchimpille Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta. 
7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET Xtra Menswear on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille. Xtra Menswear luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Gruppo Moda Ky:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Xtra Menswearin hallussa olevasta tietokannasta. 
8 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE Xtra Menswear käyttää uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla. 
9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Xtra Menswear suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitun henkilörekisterin perustuen riskiarvioinnissa saatuun tulokseen vaaditusta turvallisuustasosta. Tietosuojavastaava osallistuu riskien arviointiprosessiin ja antaa puolueettoman lausunnon lopullisesta päätöksestä tietojen suojaamisen osalta, jota Xtra Menswear noudattaa. Xtra Menswear ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset. Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseksi. Yhteystiedot säilytetään MailChimp-palvelussa. 
10 TARKASTUSOIKEUS Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: Bulevardi 1, 00100 Helsinki. 
11 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä. 
12 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia. 
14 TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 04.02.2020.
Liity postituslistaamme

Xtra Menswear

Bulevardi 1, 00100 Helsinki

hae reittiohje ma-pe 10.30-19
la         10.30-17
su        12-16
Seuraa meitä Facebook ja Instagram